Tuggummi, hypnos eller fimpa-coach?

Här är bästa sluta-röka-metoderna

HÄLSA

Att sluta röka är inte lätt.

Men det finns hjälp att få.

Här är metoderna som hjälper dig fimpa - för gott.

Foto: GETTY IMAGES
bryt vanan. Många tycker det svåraste med att sluta röka är att bryta gamla vanor.

Rökavvänjare

Chansen att du fortfarande är rökfri efter ett år är omkring 40 procent om du söker professionell hjälp av en rökavvänjare. Avvänjaren är specialutbildad, och arbetar genom samtal.

I samtalen diskuteras bland annat hur rökaren kan förändra sitt beteende, och avvänjaren ger tips om passande läkemedel. Rökare som vill sluta kan få kontakt med en rökavvänjare genom vårdcentralen, tandvården, företagshälsovården eller apoteket. Det finns även enstaka privata alternativ.

Här hittar du en lista över de rökavvänjare på lokal nivå, Sverige runt: http://www.tobaksfakta.org/view.asp?id=366

Anonyma Nikotinister

Precis som hos Anonyma Alkoholister använder sig AN av tolvstegsmetoden, där rökaren får hjälp genom gemenskap med andra som försöker sluta.

På mötena träffas två eller flera patienter, pratar om sig själva och sina erfarenheter och får information om programmet. AN har lokala grupper, och huvudkontoret ligger i USA.

http://www.nicotine-anonymous.org/pub_svenska_01.asp

Hjälpen du får genom Anonyma Nikotinister är gratis.

Nikotinersättning

Abstinensbesvären lindras genom att man under en övergångsperiod ger kroppen en lägre dos nikotin med hjälp av läkemedel. Medlen ökar chansen att lyckas betydligt, men bör bara användas under en kortare tid. Finns i olika varianter: tuggummi, plåster, tabletter och inhalator. Finns även receptbelagt i form av nässpray, och används då mot svåra abstinensbesvär.

Nikotinersättning bör inte användas av kvinnor som är gravida eller ammar, och kan ge vissa biverkningar som till exempel yrsel och illamående.

Nikotinersättningen finns på Apoteket och kostar mellan 40 och 170 kronor.

Hypnos

Rökaren försätts i ett avslappnat tillstånd och genom olika övningar, exempelvis visualiseringar, stärks viljan att sluta röka. Metoden kan även kopplas till terapi. Enligt en hypnotisör brukar det räcka med mellan två och sju behandlingstillfällen.

Hypnos har rent vetenskapligt inte visat sig ha effekt – men många patienter upplever ändå att de blivit hjälpta att sluta.

Priset för behandlingen varierar, men ett exempel är 3 000 kronor för en serie behandlingar.

Sluta-röka-linjen

Individuellt anpassad telefonrådgivning där en tobaksavvänjare tar emot samtalen. Man kan välja att lägga upp en behandlingsplan – eller så svarar avvänjaren bara på frågor.

Sedan starten 1998 har Sluta-röka-linjen medverkat till mer än 20 000 försök att sluta röka. En tredjedel av dessa är ännu rökfria efter ett år. Det innebär, enligt Sluta-röka-linjen. att patienten förbättrar sina möjligheter att sluta med upp till 10 gånger jämfört med försök på egen hand.

Telefon 020-84 00 00, www.slutarokalinjen.org

Telefonrådgivningen är gratis.

Akupunktur

Tunna, steriliserade engångsnålar sticks in i öronen. Metoden lindrar abstinensbesvären, och kan därmed underlätta rökstoppet. Akupunktur påverkar dock inte motivationen, vilket förutsätter att patienten själv har en stark vilja att sluta. Metoden kan kombineras med annat stöd.

Är du intresserad, kontakta närmaste sjukgymnast eller sök information på nätet.

Peppning via internet

Dataprogram där patienten svarar på frågor. Utifrån svaren läggs därefter en personlig handlingsplan med dagliga råd upp.

Enligt Cancerfondens sluta-röka-sajt visar ett vetenskapligt test att den som använder programmet på rätt sätt ökar sina chanser att sluta med upp till åtta gånger – jämfört med en rökare som försöker sluta på egen hand. Man kan även utmana en kompis som också vill sluta röka, och bestämma passande belöningar och straff. Behandlingsprogrammen är gratis.

Finns på: www.cancerfonden.se och www.netdoktor.se

Nikotinfria tabletter

Zyban är ett receptbelagt medel som återställer den kemiska balansen i hjärnan. Tabletterna innehåller inget nikotin, och den aktiva substansen heter bupropion.

Det finns dock många allvarliga biverkningar med medicinen, och det är viktigt med en ordentlig läkarundersökning innan man påbörjar en kur. Man kan betrakta Zyban som den sista utvägen att sluta röka - en möjlighet att ta till om man inte lyckats på något annat sätt.

Personer med epilepsi, diabetes, ätstörningar eller missbruksproblem bör inte äta Zyban. Man bör inte heller äta medicinen om man är under 18 år, eller om man är gravid eller ammar.

Priset ligger på omkring 1000 kronor för en behandlingsperiod. Medicinen berättigar till rabatt - under förutsättning att patienten försökt sluta på andra sätt tidigare, samt att behandlingen sker med det motiverade stöd som krävs.

Mia Carron