”Flytten tog deras liv”

Ett år efter bytet av vårdhem hade åtta av tio dementa dött

1 av 3 | Foto: LARS ROSENGREN
Demenshemmet Talldalen stängde och de boende tvingades flytta.
HÄLSA

LINKÖPING

Flytten från demenshemmet tog knäcken på de gamla.

Ett år senare var åtta av tio döda.

– Att flytta dem var som att ge förtäckt dödshjälp, säger en anhörig.

Linköpings kommun stängde demenshemmet Talldalen för att spara pengar. Det fanns tomma platser på andra boenden.

Planerna kom som en chock - både för anhöriga och personal. Kommunpolitikerna bjöd in de anhöriga och presenterade nedläggningsförslaget under ett stormigt möte i februari förra året.

– Det blev en väldigt tryckt stämning efteråt, säger Ulla Wahlquist, som var god man till en väninna på hemmet.

Under mötet påtalade de anhöriga att det kunde finnas risker med att flytta de dementa eftersom de är känsliga för förändringar.

Fick flytta igen

– Men det blev snabbt klubbat. Jag önskar att de gamla hade fått bo kvar och dö i lugn och ro, säger Ing Marie Pettersson, vars 90-åriga mor dog kort efter flytten.

Nio dementa bodde permanent på Talldalen, den tionde platsen var tom. Men på slutet fick ytterligare en dement flytta in. Trots de långt framskridna planerna på stängning.

– Den stackarn fick ju flytta igen, den personen dog också sen, säger en i personalen.

Under våren spreds de gamla ut på andra vårdhem i Linköping efter önskemål från de anhöriga.

Men Erkki Peges mor Stina avled redan före flytten.

Alla var skärrade

– Hon kände nog av den oroliga stämningen. Alla var skärrade och jag led med personalen, säger Erkki Pege.

Elisabeth Gustafsson, (s), omsorgsnämndens ordförande i Linköping, menar att det inte går att dra några slutsatser mellan dödsfallen och flyttarna.

– Det tycker jag inte att någon kan göra. Medelåldern på Talldalen var hög, 87 år, och det gjordes en medicinsk bedömning som visade att de gamla var i större behov av sjukhemsboende där det finns mer personal, säger hon.

Linköpings kommun har startat en utredning för att ta reda på vad som hänt de gamla efter flytten.

Bengt Winblad, professor i geriatrik på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, reagerar starkt mot Elisabeth Gustafssons argument.

”Låter som överdödlighet”

– Det låter som en överdödlighet. Att alla de boende skulle behöva annan personal och flytta till sjukhem kan inte vara med sanningen överensstämmande. Det enda positiva som kan komma ut av en flytt är om den är till något bättre.

Bengt Winblad ser det inte som omöjligt att flyttarna kan ha samband med dödsfallen.

Erkkis mamma dog redan dan efter beskedet

Foto: BJÖRN LINDGREN
BORDE FÅTT STANNA Erkki Peges mamma dog innan hon hann flytta. "Synd att de boende inte fick stanna tiden ut", säger han.

Majken Ekdahl, 91 Flyttade i april, död i juni 2004

Lisa Bank, 90 Flyttade i maj, död i december 2004

Anna-Lisa Lindberg, 85 Flyttade i maj, död i maj 2004

Birgit Gunnarson, 86 Flyttade på valborgsmässoafton 2004, död i januari 2005

Lena Gunnars