Över 1 miljon röker i Sverige

- och 600 000 vill fimpa för gott

Foto: gettY IMAGES
Ungefär hälften av alla Sveriges rökare vill sluta.
HÄLSA

Det finns 1,2 miljoner rökare i Sverige. Av dem vill 600.000 vill sluta röka.

2003 rökte 17 procent av männen och 18 procent av kvinnorna dagligen.

Mest röker de som är mellan 45 och 64 år.

De yngsta och de äldsta åldersgrupperna röker minst.

Svenskarnas rökvanor har förändrats markant. 1946 rökte 50 procent av männen och 9 procent av kvinnorna av den vuxna befolkningen

Kulmen på rökningstrenden var 1977, då 32 procent av kvinnorna och 41 procent av männen rökte.

Svenskarna röker allt mindre. I synnerhet märker man minskningen hos skolungdomar och gravida.

Källa: www.tobaksfakta.org, SCB

ARTIKELN HANDLAR OM