Förtydligande om utbrändhet

HÄLSA

Ang artikeln om utbrändhet förra veckan, vill professor Marcello Ferrada-Noli även komma med följande förtydliganden.

Jag hävdar att: 1) Diagnosen utbrändhet inte har kunnat vetenskapligt beläggas.

2) Upplevelse av negativ stress hos en individ har multifaktoriala orsaker och är således ej endast arbetsrelaterad.

3) Den ökande uppmärksamheten omkring stresstemat är jämförelsevis ovanligt stor i Sverige och inte i förening med en försämrad folkhälsa.

4) Problemet är mest påtalat bland högutbildade kvinnor i tjänstepositioner, och har även stora sociala och geografiska variationer.

5) Den "epidemiliknande" omfattningen av s k utbrändhetssymptomen är i mycket ett resultat av berörda forskares överdrivna uttalanden, och av agerandet av övriga vinstorienterade yrkesutövare och företag.

6) Det finns förvisso individer - oavsett deras felaktiga diagnostiska benämningar - som mår dåligt, är direkt sjuka, eller/och har en försämrad arbetsförmåga.

Emellertid borde det kliniska belägget bakom stressrelaterade diagnoser i sjukskrivningarna utredas.

Sjukskrivningstal är inte detsamma som antal sjuka!

Marcello Ferrada-Noli, med dr, professor i folkhälsovetenskap med inriktning på epidemiologi.

ARTIKELN HANDLAR OM