150 000 svenskar lider av demens

Antalet väntas öka dramatiskt

HÄLSA

Nio procent av alla 65-åringar och äldre är drabbade.

150000 svenskar lider av någon demenssjukdom.

90000-120000 av dessa har alzheimers sjukdom, övriga vaskulär demens, blanddemens och några procent frontal- lobsdemens.

Vid 85 årsåldern har var fjärde blivit demenssjuk.

Detta är demens:

Det finns ett 70-tal olika typer av demens. Gemensamt för dem är:

en hjärnskada uppstår när nervceller i hjärnan dör

försämrad minnes-, tanke- och orienteringsförmåga

problem att kommunicera, äta och sköta den dagliga hygienen

totalt vårdbehov i slutfasen.

De tre vanligaste demenstyperna

1 Alzheimer (60 procent)

Sjukliga förändringar i hjärnvävnaden gör att nervceller skrumpnar och dör.

Fas 1: Närminnet och koncentrationen drabbas, lättare språk- och synproblem, ängslan och irritabilitet. Patienten döljer ofta sina problem.

Fas 2: Språkstörningar, svårigheter med igenkänning, praktiska problem, till exempel att klä på sig.

Fas 3: Trötthet, muskelstelhet, inkontinens och svårare praktiska problem, även med sväljreflexen. Emotionell avtrubbning och hallucinationer. Totalt hjälpbehov.

Orsaken till sjukdomen är okänd men ärftliga faktorer har betydelse.

2 Vaskulär demens

(25 procent)

Orsakas av hjärninfarkt eller blodproppar, hjärnan drabbas av syrebrist. Symptom som förlamning och mentala förändringar.

3 Frontallobsdemens

(5 procent)

Orsakas av nervskador i frontallober och främre temporallober. Förändrar personligheten. Förmågan att följa sociala regler försvinner.

Övriga och blanddemenser

(15 procent)

Här får du råd och stöd:

Alzheimerföreningen 020-73 76 10

Demensförbundet 0485-37575 och 08-658 52 22Med ökad livslängd väntas antalet drabbade öka dramatiskt.

Läs mer: