Chefen: Vi förstod inte Hans problem

HÄLSA

Avdelningschefen på Folkhälsoinstitutet Ylva Arnhof har en annorlunda bild av Hasses problem.

– Jag hade höga tankar om Hasse men andra som inte kände honom började undra varför vi anställt honom.

Ylva Arnhof berättar att hon tog upp flera funderingar med Hasse, i första hand alkohol, droger och läkemedel.

– Det var ingen beskyllning, jag hade ju inget belägg. Hela enheten grubblade över Hasse, bland annat de som jobbade närmast och med fakturor. Det var bland annat problem med datorn och han hittade inte ut.

Borde inte någon ha reagerat på att det kunde vara demenstecken?

– Det är möjligt, så här i efterhand. Vi diskuterade, även min chef som var socialläkare, men vi förstod inte.

Ulph Holmgren, då facklig företrädare för Saco, är kritisk till att detta kunde hända på Folkhälsoinstitutet.

– Det var väldigt uppseendeväckande. Vi som kände Hasse kunde heller inte förstå anklagelserna om alkoholproblem, säger han.