Har du blodgruppsbantat?

HÄLSA

Har du försökt gå ner i vikt med blodgruppsmetoden, som går ut på att man ska äta efter en diet, speciellt utformad efter den blodgrupp man tillhör? Hör av dig till oss, gärna med ett telefonnummer som vi kan nå dig på, dag- och kvällstid.