Han tänkte om - utreder alla patienter

HÄLSA

KALIX

Han bevisar att god demensvård är möjlig.

-Jag ser i gamla journaler att jag förr hoppade över demenssymptomen, säger distriktsläkaren Stellan Båtsman i Kalix som nu utreder alla patienter.

Foto: Lotte Fernvall
ångrar sig Stellan Båtsman är distriktsläkare i Kalix.

I mitten av 90-talet bad PRO i Sangis distriktsläkaren att hålla en föreläsning om demens.

-När publiken ställde frågor insåg jag att jag inget visste om demens.

Året därpå, 1997, skrev vårdcentralen i Kalix ut en nyutkommen demensmedicin.

-Det var till en farbror som sedan bodde hemma fyra år till utan hemhjälp. De fem första patienterna reagerade positivt, det blev nog avgörande eftersom läkare är primitiva.

Nu är demensutredningar rutin på Kalix vårdcentral. Läkarna följer lagen och prioriterar demens framför förkylningar och icke livshotande åkommor.

Stellan Båtsman ifrågasätter åsikten att demensmediciner skulle vara dyra.

- Samtidigt accepterar man medicinering för kol eller astma hos rökare, en nästan lika hög kostnad, fast i hela 20-30 år, säger läkaren som ångrar att han tidigare såg förbi patienternas demenssymptom.

- De kändes bara jobbiga. Nu vet jag att medicinerna kan höja livskvaliteten.

Tidigare artiklar i serien:

Britt Peruzzi