Sju av tio får ingen medicin

”Läkarna struntar i dementa”

1 av 3 | Foto: lotte fernvall
mammas grav Sigyn Holst ser om mamma Mays grav vid Lungsunds kyrka i Värmland. Utan att informera de anhöriga tog Mays läkare bort hennes demensmedicin. – Mamma blev sig aldrig mer lik och en infektion sänkte immunförsvaret helt, säger Sigyn som anmälde den ansvariga läkaren.
HÄLSA

MALMÖ

Bara tre av tio dementa får prova demensmediciner.

- Ingen ifrågasätter om diabetes- eller hjärtsjuka ska ha vård, men dementa struntar man i, säger Lennart Minthon, docent och chefsöverläkare på Sveriges största demensklinik.

"Minnesmottagning" står det vid Neuropsykiatriska kliniken i Malmö. Men få dementa når till en specialist. De flesta fastnar hos en husläkare.

-Det är där, i primärvården, de flesta ska utredas men det sker inte, säger Lennart Minthon och Elisabet Londos. De och många specialistkollegor anser att primärvården brister:

Bara en bråkdel av patienterna med demenssymptom utreds.

Många utredda och diagnostiserade får ändå ingen demensmedicin.

Patienter som fått demensmediciner av en specialist och som flyttar till ett kommunalt hem blir sedan ofta fråntagna medicinen av allmänläkare.

"Kostar bara 12000 kr"

Bara tre av tio får prova demensmediciner trots att två tredjedelar av patienterna bromsas upp i försämringen, menar chefsöverläkaren.

-Ändå kostar ett års medicinbehandling bara 12 000 kronor, att jämföra med en plats på särskilt boende som kostar över en halv miljon per år.

I mars visade en svensk studie att demensmedicin bromsar upp sjukdomen i närmare tre år.

-Det rör sig säkert om två års uppskjutning av institutionsboende.

Lars-Olof Wahlund, professor i geriatrik vid Huddinge universitetssjukhus, tror att primärvårdens brister beror på okunnighet och att läkarna infört övervägandet "är det värt det?"

-Ett annat problem är allmänläkarnas arbetsbelastning i kombination med att de tror sig klara allt själva.

"Vilken blir nästa sjukdom?"

Överläkaren Niels Andreasen leder kurser med vårdcentralschefer som ofta är negativa till demensmediciner.

- Om lindring inte ska vara ett dyft värt måste vi alla fråga oss - vilken blir nästa sjukdom som riskerar att inte anses värd att medicinera?

Tidigare artiklar i serien:

De diskrimineras, nekas vård och mobbas av kollegor och myndigheter. Under en vecka belyser Aftonbladet Sveriges demenssjuka. Idag berättar vi om orättvisorna inom vården och om medicinstriden mellan specialister och allmänläkare.

Britt Peruzzi