Ett ögonblick...

Barbro Beck-Friis, professor i geriatrik, som vill förbjuda orden ”kund” och ”boende” inom vården.

HÄLSA

-Så länge demenssjuka kallas så anser kommunen att de varken behöver sjuksköterskor eller läkare. Det är förnedrande att inte erkänna deras sjukdom. Ingen skulle kalla en cancerpatient för kund eller gäst.

Hur kan det vända?

-Kommuner och landsting måste skapa demensteam med livskvalitet som mål. Och anhöriga måste klargöra att detta också är deras börda. Många förlorar sitt eget liv när de vårdar den sjuke.

Är god demensvård realistisk?

-Det handlar om sunt förnuft, medmänsklighet och kunskap. Att klappa en hand, producera lugn och ro-hormoner, är gratis men det räcker inte.

Hjälper det att vara miljonär?

-Inte ett dugg. Då krävs sex privatanställda på heltid - om man ens hittar dem.

Tidigare artiklar i serien:

Britt Peruzzi