Så här svarade kommunerna

1 av 4
HÄLSA

Så här svarar Sveriges kommuner om den egna demensvården. Enkäten skickades ut via mejl till samtliga 290 kommuner den 20 februari i år.