”Jag hoppas att fler ska förstå”

Silvia om Aftonbladets artikelserie - och sin demenssjuka mamma

HÄLSA

Drottning Silvia har reagerat starkt på Aftonbladets artikelserie om demensvanvården.

Hon efterlyser mer förståelse - och fler initiativ från läkarkåren.

-Tack för alla artiklar, säger drottningen vars mamma drabbades av demens.

"många känner oron att drabbas" Drottning Silvia har följt Aftonbladets artikelserie om de demenssjuka i Sverige. Själv tänker hon inte på att hon kan drabbas. - Men många av mina anhöriga känner oron, säger drottningen.

Drottningen tar emot på Silviahemmet i Drottningholm som startades på hennes initiativ. Här, i en ljus och funktionell villa mitt i naturen, bedrivs dagvård för dementa och här har Silviasystrar utbildats i spetskompetens.

Drottningen har sin egen roll som anhörig i färskt minne fast det nu är åtta år sedan modern Alice Sommerlath gick bort.

-Det sorgliga har man redan gått igenom. Men jag tänker med vemod tillbaka på allt som varit. Varje dag.

"Ska mötas med respekt"

Hur ser tankarna ut?

-Med tiden har de ljusa minnena kommit fram allt mer. Och det fina är att informationen om demenssjukdomarna spridit sig så mycket, att det inte längre är så konstigt.

-Jag hoppas att Aftonbladets artikelserie hjälper fler att förstå. Som anhörig är man värd att mötas med respekt med tanke på hur svår situa-tionen är.

Drottning Silvia har reagerat starkt på de livsöden som porträtterats och tror inte att illviljan många av dem möts av bara kan förklaras med okunskap.

-Ibland är det likgiltighet också. Här skulle läkarna kunna göra en stor insats. De skulle kunna tala mer öppet om och förklara symptomen, kanske ge något konkret i handen att presentera. Information till arbetsplatsernas chefer. Då skulle fler förstå att det som händer beror på sjukdom, inte på att personerna i fråga till exempel är lata.

I den senaste tidens debatt kring demensmediciner har ord som "kostnadseffektivitet" nämnts. Den lindring som demensmedicinerna kan ge vissa dementa anses inte uppväga kostnaderna, menar delar av läkarkåren.

-Det är chockerande att höra sådana uttryck. Man måste göra allt för att underlätta för dementa och anhöriga, säger drottningen som vill ge en eloge till alla demensdrabbade och anhöriga som öppet berättat sina historier i Aftonbladet.

Hon känner själv igen sig i deras "sista rop på hjälp", när all kraft plötsligt tar slut.

-Den gör det. Och tyngst är att inte veta hur man ska hantera situationen.

"Många känner oron"

Störst vanmakt kände drottningen över sin mammas egna funderingar kring sjukdomen.

-Jag minns att jag skrev namn under fotografierna men hon sa att hon inte kom ihåg sitt eget liv.

Många av de drabbade som Aftonbladet berättat om är yngre patienter i drottningens ålder.

Har rädslan att själv drabbas ökat?

-Jag har inte den tanken. Kanske är jag fatalist. Men många anhöriga känner den oron och jag vill inte förminska det. Det är en svår fråga.

Idag väljer drottning Silvia att gå ut med ett öppet brev i Aftonbladet. Hon skriver att "Demenssjukdom är en prövning för oss alla - den sjuka, de anhöriga och samhället" och vädjar till alla berörda att enas på vägen mot en bra demensvård.

Läs mer:

Läs hela serien

Aftonbladet har under veckan belyst Sveriges demenssjuka som diskrimineras, nekas vård och mobbas av såväl kollegor som myndigheter. Idag avslutar vi artikelserien med att drottning Silvia själv skriver om vanmakten som anhöriga till en demenssjuk känner. Drottningens egen mamma Alice drabbades av demens och avled för åtta år sedan.

Britt Peruzzi