Dödas lungor kan rädda liv

Men den svenska metoden stoppas efter en operation

HÄLSA

Lungor kan transplanteras från döda kroppar.

Men metoden som kan rädda hundratals liv har lagts på is - på grund av etiska överväganden.

Nu hoppas läkaren bakom upptäckten att inom ett år kunna rädda liv med lungor från hjärtdöda.

Foto: thorax/lund
ska transplanteras Professor Stig Steen och hans team undersöker en lunga från en död människa före en transplantation. När lungorna tagits ur donatorn läggs de i en tillsluten box och konstgjort blod pumpas genom lungorna.

I tio år har professor Stig Steen vid hjärt- och lungdivisionen vid Universitetssjukhuset i Lund arbetat intensivt för att kunna transplantera lungor från naturligt döda människor.

Brist på organ

I dag transplanteras bara organ från patienter som diagnostiserats som hjärndöda. Eftersom bara ett 100-tal förklaras hjärndöda varje år i Sverige är det stor brist på donatorer.

I september 2000 utfördes den första och hittills enda transplantationen från en hjärtdöd.

Donatorn var en 54-årig man med hjärtstillestånd, och mottagaren en 54-årig kvinna som sedan flera år led av KOL. Under ett halvår fungerade den transplanterade lungan perfekt.

- Men tyvärr dog kvinnan senare av en hjärnhinneinflammation, utan samband med transplantationen, säger Stig Steen.

Transplantationerna har sedan stoppats.

Etiska skäl

- Det fick inte finnas några misstankar om att läkarna inte gjorde allt i sin makt för att återuppliva en person med hjärtstillestånd i sin iver att utföra en transplantation, säger Stig Steen.

I Lund har sjukhuset nu fått en fristående akutklinik utan samband med hjärt- och lungdivisionen. Det gör att Stig Steen tror att det blir lättare att ta beslut om donation från hjärtdöda.

- Jag hoppas att vi inom ett år åter kan transplantera lungor med den här metoden.

40 per år

I Sverige utförs 30-40 lungtransplantationer per år i Lund och Göteborg. Donatorer är det 100-tal personer som årligen diagnostiseras som hjärndöda.

Men varje år dör cirka 15 000 människor i plötsligt hjärtstillestånd.

- Det borde vara lätt-

are att acceptera att donera organ från en hjärtdöd eftersom alla vet vad det betyder när hjärtat slutar slå, säger Stig Steen.

Läs mer

Per-Ola Ohlsson