Fetma sabbar hälsan för fimpare

Ny studie: Viktigt hålla vikten när man slutar röka

HÄLSA

Att sluta röka innebär ofta att man samtidigt går upp i vikt. Ny forskning visar att de goda hälsoeffekter som rökstoppet medför delvis förstörs av de extra kilon man lägger på sig. Forskare anser nu att de som ska sluta röka även borde få hjälp med att hålla vikten.

Det är lätt att lägga på sig några extra kilon när man fimpar.

Det är sedan länge känt att en stor del av de som slutar röka går upp i vikt. Många studier har visat att både fetma och rökning är skadligt, men för första gången har forskare nu undersökt hur hälsan påverkas om man slutar röka, men samtidigt går upp i vikt, skriver Svenska Dagbladet.

Speciellt män är känsliga för de extra kilona. Av den förbättrade lungfunktion de får genom att fimpa försvinner 38 procent om de går upp i vikt. Hos kvinnorna är motsvarande siffra 17 procent. För att få så bra hälsa som möjligt är det alltså viktigt att hålla vikten när man slutar röka.

”Underlätta rökslutandet”

Många rökare avstår från att fimpa för att de är rädda för att gå upp i vikt. En tidigare amerikansk studie har visat att omkring en av tio exrökare går upp mer än 13 kilo när de slutar.

Professor Kjell Torén är överläkare på allergisidan inom lungkliniken vid Sahlgrenska sjukhuset och leder en del av den studie som gjorts. Han berättar för Svenska Dagbladet att studien bekräftar det han ser varje dag på kliniken.

- Jag har ofta patienter som slutat röka och gått upp i vikt. Speciellt är det många kvinnor som gärna vill avstå från att sluta av det skälet, säger han.

På Toréns avdelning kan de inte hjälpa fimparna med viktökningen.

- Vi har ingen konsekvent dietistkontakt för människor som slutar röka. Det tycker jag det här visar att vi kan behöva. Man skulle säkert underlätta rökslutandet för människor om man samtidigt fick hjälp med vikten, säger han.

Rökare går upp minst

I studien deltog drygt 6650 personer vid 27 medicinska centrum runtom i Europa. Deras hälsa testades vid två tillfällen med 10 års mellanrum och resultaten har publicerats i välrenommerade tidskriften the Lancet. Testerna visade att rökarna hade sämst lungkapacitet, medan ickerökarna låg bättre till än de som slutat. När det gäller viktökning visade det sig att den sistnämnda gruppen hade gått upp mest och rökarna minst.

Lotta Zachrisson