Skräckbilderna som ska få oss att fimpa

Så kommer cigarettpaketen att se ut i EU

HÄLSA

Bilder på unga lik, förstörda tänder och en jättelik svulst på halsen. Så kommer varningarna på framtidens cigarettpaket att se ut.

- Bildvarningarna kan bli verklighet i Sverige om ett par år, säger Paul Nordgren på Folkhälsoinstitutet.

Foto: EU-kommissionens förslag
Så här kan cigarettpaketen se ut i framtiden.

Glöm ”Rökning skadar din hälsa” och andra varningstexter på cigarettförpackningarna. Nu är det obehagliga bilder på tumörer, hudförändringar och förstörda lungor som gäller.

Från oktober 2004 har EU-ländernas regeringar möjlighet att komplettera de obligatoriska varningstexterna på cigarettpaketen med bilder.

- Vi måste hitta nya och övertygande illustrationer som kan förmedla det skrämmande faktum att hälften av tobaksanvändarna dör i förtid, sade hälsokommissionären David Byrne i ett pressmeddelande i samband med att de nya bildförslagen lanserades. Forskning och undersökningar i de länder som lanserat bilder som en del av de obligatoriska varningarna på cigarettpaketen har visat att de är mycket effektiva.

”Leda till smärtsam död”

Kanada införde obligatoriska bildvarningar 2002. En undersökning som kanadensiska cancerfonden lät göra ett år senare visade att 44 procent av de tillfrågade rökarna sa att bilderna klart ökat deras motivering att sluta röka. Få var oberörda av bilderna och 17 procent hade vid åtminstone något tillfälle bett att få byta cigarettpaket på grund av bilden på paketet.

Samtliga svenska testgrupper ansåg att stora varningar med både text och bilder ökar medvetenheten om tobakens hälsorisker. Starkast reagerade man på utmanande texter som "Rökning kan leda till en långsam och smärtsam död" och "Rökning kan försämra blodflödet och orsaka impotens". Enligt en liknande undersökning är bilder på förstörda tänder och en skadad rökarhjärna de mest effektiva varningarna.

Varje land tar eget beslut

När kan bildvarningar bli verklighet i Sverige?

- Vi väntar på att EU-kommissionen bestämmer vilka bilder som ska användas, säger Paul Nordgren på Folkhälsoinstitutet. Sedan får varje land ta ställning till hur de ska göra med materialet. Det som fungerar i ett land kanske inte går hem i ett annat. Storbritannien ligger redan i startgroparna för att införa bilder på cigarettpaketen. I Sverige går det lite långsammare, men om ett par år kan bildvarningar bli verklighet.

På tobaksföretaget Philip Morris säger de sig inte ha något emot dramatiska bilder på sina cigarettförpackningar.

- Alla cigaretter är skadliga och alla cigarettförpackningar som är utformade för försäljning ska ha en klar och tydlig hälsovarning, säger Johan Thor, skandinavisk informationschef på Philip Morris. Vissa hälsomyndigheter anser att grafiska hälsovarningar är effektivare än skriftliga hälsovarningar när det gäller att kommunicera rökningens hälsoeffekter, även om det finns skilda åsikter om detta.

Terri Herrera Eriksson ([email protected])