Vaccin mot alzheimer testas i Sverige

HÄLSA

Stockholm

Ett nytt vaccin mot alzheimer ska testas på 60 personer i Sverige. Hoppet är att kunna hejda sjukdomsförloppet.

Försöket omfattar personer med mild till måttlig alzheimer som väljs ut bland patienter på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Studien bekostas av det schweiziska läkemedelsföretaget Novartis, skriver Dagens Nyheter och Sydsvenskan.

Vaccinet har döpts till CAD106 och det ska hjälpa kroppen att bilda antikroppar mot det protein som skapar det plack som blockerar signaler i hjärnan.

Det nya vaccinet har hittills bara testats på försöksdjur. Studien på människor är inte riskfri. Det enda tidigare försöket med att vaccinera människor mot alzheimer avbröts i förtid sedan ett 20-tal personer drabbats av hjärn- och hjärnhinneinflammation med följd att två personer dog. Studien genomfördes i USA och Frankrike.

Även det vaccinet var riktat mot proteinet som ger upphov till plack, men Bengt Winblad, professor vid Karolinska institutet i Stockholm och ledare för studien, säger att det nya vaccinet är konstruerat på ett annat sätt som inte ska ge samma effekt.

En femtedel av de 60 försökspersonerna får ett overksamt vaccin, placebo, för att effekterna ska kunna jämföras.

TT