Mobiler farligare på landet

Risken att få hjärntumör tredubblad visar svensk studie

HÄLSA

Risken för att utveckla en hjärntumör är större om du pratar i mobil på glesbygden än i stan.

Det visar en studie som forskare vid universitetssjukhuset i Örebro tagit fram.

Foto: AP
Var försiktig med att prata i mobil - särskilt om du bor på landet, visar ny svensk studie.

Forskarna har kommit fram till att användandet av GSM-telefon i glesbygden gör att risken för att få en elakartad tumör tredubblas i jämförelse med tätbebyggda områden.

Förklaringen är att mobiltelefonens elektromagnetiska strålning ökar ju längre från basstationen man är. I städerna, där det är tätt mellan basstationerna, strålar därför inte mobiltelefonerna lika mycket.

– Detta är ytterligare ett bevis på att mobiltelefonerna inte är riskfria och bör tillämpas med försiktighet, säger Lennart Hardell, professor i onkologi, som lett studien.

Personer med tumörer jämfördes

Forskarteamet har tittat närmare på 1400 svenskar som fått diagnosen elakartad eller godartad hjärntumör under tiden januari 1997 till juni 2000. Personerna har varit bosatta i både städer och på landsbygden. De har sedan jämförts med lika många friska personer.

Landsbygdsbor som använt mobiltelefon i minst tre år visade sig löpa tre gånger så stor risk att få hjärntumör jämfört med stadsborna. De som använt mobilen i mer än fem år fyrfaldigar risken, visar studien, som presenteras i det senaste numret av läkartidskriften Journal of Occupational and Environmental Medicine.

”Använd handsfree”

Bör man vara mer orolig för mobilstrålning om man bor på landsbygden?

– Inte mer orolig än allmänt sett. Däremot borde myndigheterna se över strålningsvärdena, säger Lennart Hardell och råder oroliga mobilanvändare att använda handsfree-funktionen så ofta som möjligt.

Bland tidigare studier i Sverige och på andra håll i världen är sambandet mellan hjärntumörer och mobiler fortfarande oklart.

Alexandra Ramnewall