Bristande luktsinne kan vara tidig demens

HÄLSA

Stockholm

Luktsinnet påverkas hos patienter med demens redan i ett tidigt stadium av sjukdomen. Med en ny metod, där luktsvaret i hjärnbarken undersöks med hjälp av nära-infrarött ljus, kan diagnos ställas tidigt, skriver Läkartidningen.

Bakom studien står Lennart Wetterberg, professor emeritus i psykiatri vid Karolinska institutet.

Vid en minnesmottagning valdes 13 patienter med minnesstörningar eller mild form av Alzheimers sjukdom ut. Även en kontrollgrupp bestående av åtta makar till patienterna togs ut. Dessa genomgick flera undersökningar och exponerades sedan för vaniljdoft.

Inga personer i patientgruppen reagerade positivt på vaniljdoften. Men i kontrollgruppen hade fyra personer ett klart positivt svar på vaniljdoft. De fyra kontrollpersoner som inte reagerade på vaniljdoften ska följas upp på minnesmottagningen då de också misstänks ha tidiga stadier av demens, skriver tidningen.

Med positivt svar menas att blodflödet i hjärnbarken ökade. Själva mätningen skedde genom att nära-infrarött ljus lystes genom skallbenet och absorberades av hemaglobinet i hjärnan. Genom en matematisk formel ”översattes” informationen till hur mycket syresatt blod som fanns i kapillärerna – ett mått på hjärnbarkens aktivitet.

TT