Nu ska regeringen också fimpa

Även ”rökburarna” ska försvinna

HÄLSA

Sedan många år råder generellt rökförbud på regeringskansliet utom i särskilda rökburar.

Nu finns ett förslag om att även de ska bort.

Foto: Andreas Lundberg
Slutrökt på jobbet, Mona Sahlin?

Slutfimpat för gott på jobbet, alltså.

– Det finns ett konkret förslag som skickats ut till departementen och som bereds av regeringskansliet, säger Bengt Nordqvist, chefsjurist på rege-ringskansliet.

Och när kan beslut fattas?

– Det vore trevligt med ett beslut före sommaren.

I riksdagshuset finns en populär rökbur bakom riksdagskaféet. Men några andra friheter än själva rökandet kan inte riksdagsledamöterna ta sig.

– Ingen servering är tillåten där. Det är inte ens tillåtet att ta med sig kaffe dit, säger Per Bengtsson, administrativ direktör på riksdagsförvaltningen.

Något förslag att ta bort det fåtal rökburar som finns i Sveriges riksdag finns dock inte. Men de nuvarande ska ses över.

– Vi ska se till så att de efterlever den nya lagen. Att det inte får förekomma servering och att ventilationen är avledd, säger Per Bengtsson.

Leif-Åke Josefsson