– Hjärnan är vårt största sexorgan

Forskare: Könsidentiteten sitter även i hjärnan

HÄLSA

Stockholm

Män och kvinnor har inte helt lika hjärnor. Hos män är bland annat den anhopning av nervceller som förmedlar impulser om sexuell aktivitet större.

– Hjärnan är vårt största sexorgan, säger professor Roger Gorski till TT.

Foto: Jessica Gow

I forskarvärlden kallas Gorski ”pappa” till teorierna om skillnaderna mellan mäns och kvinnors hjärnor och hur de kan påverka vår sexuella identitet. Han har arbetat med ämnet i 47 år och är verksam vid UCLA-universitetet i Los Angeles.

– Skillnaderna finns. Sedan är frågan om hjärnan har anpassat sig till omgivningen eller om omgivningen påverkar hjärnan, säger han till TT efter att ha talat vid ett Nobelsymposium på Karolinska institutet.

Hjärnans kön

En rad olikheter mellan manliga och kvinnliga hjärnor har påvisats de senaste åren. Forskare har visat på skillnader i den så kallade neurokemin, hur hjärnans neuroner kommunicerar. Kvinnliga och manliga hjärnor läker skador olika och det finns skillnader i hjärnsubstansen. Hur olikheterna formas, vad de betyder och hur de utvecklas genom livets olika stadier är i mångt och mycket dock fortfarande en gåta.

Roger Gorski har bland annat studerat en anhopning av nervceller som kallas SDN och som förmedlar impulser om sexuell aktivitet. SDN sitter i en del av mellanhjärnan som kallas hypotalamus.

– SDN har visat sig vara upp till fem gånger större hos män än hos kvinnor – beroende på när i livet mätningen sker, berättar Gorski.

Fel kropp

Av praktiska skäl är det svårt att göra denna typ av forskning. Gorski och hans kollegor arbetar med hjärnor från avlidna, en vävnad som snabbt bryts ned. Det står dock klart att BST, en annan punkt i hjärnan som också sitter i hypotalamus, är mindre hos transsexuella män än hos genomsnittsmannen.

Hos transsexuella män – det vill säga män som upplever att de är fångna i ”fel” kropp – liknar storleken på BST den hos kvinnor. Enkelt uttryckt kan de ha manliga könsorgan men vara av kvinnligt kön i hjärnan. Liknande skillnader sågs inte hos homosexuella män, då de helhjärtat är nöjda med sitt kön.

Honan ovanpå

En stor del av Gorskis forskning sker på råttor. På Karolinska institutet visade han en film där en hona som injicerats med det manliga könshormonet testosteron försökte lägra en manlig råtta som i sin tur fått det kvinnliga könshormonet östrogen. Rollerna blev ombytta, det var honan som var ovanpå mannen.

Hormoner kan således ändra det sexuella beteendet hos råttor. Av etiska skäl är det omöjligt att göra liknande experiment på människor, men redan i dag påverkar läkekonsten människors sexualitet och fertilitet med hormoner. För att i framtiden bättre kunna hjälpa till exempel transsexuella och barn som föds med felbildade könsorgan eller utan könsorgan är det viktigt att lära sig mer om den del av sexualiteten som sitter i hjärnan, påpekar Gorski.

– I USA opereras varje dag fem små barn som har defekta könsorgan.

Vänta och se

I ett känt fall i Kanada på 1960-talet berövades en liten pojke, Bruce, genom ett tragiskt misstag sin penis när han omskars. Läkarna kunde inte rekonstruera organet. Föräldrarna beslutade att operera honom till flicka och kalla honom Brenda. Under några år sågs utvecklingen som en framgångshistoria, men i tonåren blev Brenda olycklig. Han/hon ville återta sin manliga identitet.

– Han gjorde en serie operationer och blev åter man. Men han blev inte lycklig, längre fram tog han sitt liv, berättar Gorski.

– Nu verkar det som om läkare har lärt sig att ”vänta och se” vad barn som föds med oklart kön egentligen har för könsidentitet, även om det är komplicerat inte minst för föräldern som ska byta blöjor varje dag.

Studierna kring de könsbestämda skillnaderna i hjärnan har bäring på många områden. Gorski tror bland annat att de kan lösa gåtan om vad som ligger bakom homosexualitet.

– Homosexualitet finns hos flera arter, forskare har bland annat studerat det bland får av hankön, säger han.

Christina Magnergård Bjers/TT