Sluta röka på en natt

Läkare: Bästa sättet är att sluta tvärt

HÄLSA

Vill du fimpa inför rökstoppet på krogen? Det är inte mycket tid kvar, men ingen fara. De som slutar röka tvärt är de som lyckas bäst.

- Ingen blir kvitt heroin- eller alkoholberoende genom nedtrappning, det är samma sak med tobak, säger överläkare Hans Gilljam.

Det är en dag kvar till rökstoppet på krogen. Men du bolmar fortfarande som en borstbindare. Ingen fara, den bästa metoden är att sluta röka tvärt.

- Att trappa ner är att långsamt lura sig själv, säger Hans Gilljam, överläkare på Centrum för folkhälsa, tobaksprevention. Man blir inte kvitt heroin- eller alkoholberoende genom nedtrappning. Det är samma sak med tobak. Det enda du gör är att dra ut på plågan. Vår erfarenhet är att den mest effektiva metoden är att klippa med en gång.

Visst får du abstinens, men det finns bra läkemedel, menar han.

- Det viktigaste är att du är förberedd, motiverad, har stöd i omgivningen och undviker situationer där riskerna för återfall är störst. Slutar du röka tvärt och får bra stöd har du en chans på tre att bli rökfri för alltid.

En chans på tre, det låter lite?

- Ingen metod är hundraprocentig. En på tre är betydligt bättre resultat än om du försöker sluta själv med hjälp av nedtrappning.

Varför funkar inte nedtrappningsmetoden?

- De flesta rökare kan dra ned på rökningen till fem cigaretter, men sedan tar det stopp. Risken för återfall och upptrappning är självfallet större om du redan röker. Däremot kan man förbereda sig genom att trappa ned fram till ett visst datum, då man slutar helt.

Många använder sig av motsatt metod, att röka så mycket man kan de sista dagarna. Är det en bra idé?

- Aversionsmetoden kan funka, men den är väldigt jobbig. För att den ska fungera måste du röka så mycket att du mår illa och kräks. Det är inte många som är beredda att göra det.

Så slutar du röka - på en dag:

Terri Herrera Eriksson ([email protected])