Magen visar om du ljuger

HÄLSA

Amerikanska forskare tror sig ha upptäckt en ny metod för att avslöja lögnare. I stället för att mäta pulsen och titta efter svettningar lyssnar de på – magen.

Foto: Jan Danielsson
Avslöjar lögnare Genom att mäta den elektriska aktiviteten i magen går det att säga om en person ljuger eller talar sanning, hävdar amerikanska forskare.

I ett vanligt lögndetektortest mäts bland annat förändringar i hjärtfrekvensen med ett EKG. När testpersonen ljuger ökar hjärtfrekvensen – men forskning har visat att testerna bara stämmer till mellan 80 och 90 procent.

Nervositet kan göra att även den allra ärligaste verkar ljuga, samtidigt som en förhärdad lögnare kan lära sig att "lura" testet.

Mäter elektrisk aktivitet i magen

Enligt BBC News visar nu en mindre studie, gjord vid ett universitet i Texas, USA, att det kan finnas bättre metoder. 16 frivilliga har undersökts med både EKG och EGG, elektrogastrografi, som mäter den elektriska aktiviteten i magen.

Jämförelsen visade tydligt att medan EKG gav utslag både när testpersonerna ljög och talade sanning, gav EGG bara utslag när de ljög.

– Rent teoretiskt är det absolut möjligt att elektrogastrografi kan vara användbart i det här fallet. Det handlar om att mäta hur det autonoma nervsystemet reagerar på något som händer centralt i hjärnan, säger Greger Lindberg, docent vid Karolinska universitetssjukhusets gastrocentrum i Huddinge, till aftonbladet.se.

Det autonoma nervsystemet är den del av nervsystemet som inte står under viljans inflytande, och som reglerar grundläggande funktioner som bland annat matsmältning och blodcirkulation.

”Mer forskning behövs”

Don Grubin, professor i rättspsykiatri vid universitetet i Newcastle säger till BBC News:

– Det finns ingenting som säger att det här inte skulle fungera. Men det behövs betydligt mer forskning innan vi vet om den här upptäckten verkligen kan bidra med något.

Annica Lundbäck