Åldersgräns för Alvedonköp diskuteras

Tonårstjejer förgiftar sig själva

HÄLSA

Allt fler unga mellan 10 och 19 år tar avsiktligt för stora doser av smärtstillande läkemedel i syfte att skada sig själva.

Nu diskuterar Läkemedelsverket om en åldersgräns för inköp ska införas.

Foto: Astra Zeneca
18-årsgräns? Allt fler unga överdoserar paracetamol, som finns i bland annat Alvedon, för att skada sig själva. Nu diskuteras en åldersgräns för inköp.

– Jag tycker att det skulle vara rimligt. Det heter att vi har receptfrihet för att kunna syssla med egenvård, man kan ju ifrågasätta om barn ska göra det, säger Björn Beerman, professor på Läkemedelsverket, till TT.

Överdoseringarna gäller främst substansen paracetamol som bland annat finns i Alvedon och Panodil. Enligt Beerman har samtalen om en eventuell åldersgräns just kommit i gång på Läkemedelsverket. Ett beslut tas först efter att ett eventuellt förslag har varit på remiss.

– Processen ska inte behöva ta mer än några månader. En åldersgräns kan tidigast införas någon gång nästa år.

Många frågor

Den åldergräns som diskuteras är 18 år, samma som gäller för inköp av nikotintuggummi.

Bakgrunden är ny statistik från Giftinformationscentralen som publiceras i senaste numret av Läkartidningen. Enligt den har förfrågningarna om paracetamolförgiftningar (både från sjukvården och privatpersoner) ökat kraftigt mellan 2000 och 2004, från cirka 1 000 om året till 1 600. Birgitta Irestedt, apotekare vid Giftinformationscentralen, uppger för TT att ökningen bland flickor och unga kvinnor mellan 10 och 19 år är från 220 samtal till 400 – en uppgång med 80 procent.

Små förpackningar

Tendensen märks också i de rapporter om förgiftningsfall från sjukvården från åren 2000 till 2002 som Giftinformationscentralen gått igenom. Under den perioden rapporterades totalt 539 fall av paracetamolförgiftningar, motsvarande siffra tio år tidigare var 409. Av de 539 fallen var 165 av de drabbade mellan 10 och 19 år. 90 procent av dem var flickor eller unga kvinnor.

Bruno Hägglöf, ordförande i Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, säger till Läkartidningen att överdosering med paracetamol är klart vanligare nu än för 20 år sedan. Han förespråkar en åldersgräns. Birgitta Irestedt understryker att paracetamol-preparat inte bör bli mer lättillgängliga.

– Spontant kan jag tycka att mindre förpackningar är bra. Att införa åldersgräns tror jag är komplicerat.

Orsakar förgiftningar

Christina Magnergård Bjers/TT