Losec ökar risken för dödlig sjukdom

Hundratusentals svenskar äter magmedicinerna

HÄLSA

Magmediciner ökar risken för den allvarliga sjukdomen akut pankreatit.

Storsäljaren Losec är ett av de läkemedel som pekas ut.

– Den ökade risken föreligger under första halvåret man äter medicinen, säger Anders Sundström på Läkemedelsverket till aftonbladet.se.

De vanligaste anledningarna till att man drabbas av akut pankreatit, eller inflammation i bukspottskörteln, är alltför högt alkoholintag och gallstensinflammation.

En tredjedel av fallen

En ny studie som gjorts av Läkemedelsverket visar att en tredje orsak till sjukdomen är biverkningar av vissa syrahämmande magmediciner.

– I ungefär en tredjedel av fallen har man hittills inte sett någon klar anledning. Där finns det anledning att misstänka läkemedel, säger Anders Sundström på Läkemedelsverkets biverkningsenhet till aftonbladet.se.

Han poängterar dock att biverkningar av medicin troligen inte ligger bakom hela den tredjedelen.

Sedan tidigare är det känt att så kallade H2-antagonister - dit mediciner som Zantac och Tagamet hör - kan öka risken för akut pankreatit.

Men i den nya studien pekar Läkemedelsverket även på ett samband mellan protonpumpshämmare - mediciner som bland annat Losec, Pantoloc och Lanzo - och den dödliga sjukdomen.

Väga risk mot nytta

Enligt Göteborgs-Posten äter hundratusentals svenskar de aktuella medicinerna.

– Det är väldigt vanligt använda läkemedel, säger Anders Sundström.

Studien visar att risken att drabbas av akut pankreatit ökar med omkring fyra gånger för den som äter H2-antagonister. Den som äter protonpumpshämmare löper tre gånger så stor risk att drabbas.

Anders Sundström framhåller att det är viktigt att väga den ökade risken att drabbas av akut pankreatit mot den stora nytta de olika magmedicinerna gör.

– Det här är en ovanlig sjukdom, och de förhöjda riskerna innebär därför ett fåtal fler fall, säger han.

Mia Carron