Spänningssökande kan vara medfött

”Generna styr mer än man tror”

HÄLSA

Lars Oreland, professor i farmakologi vid Uppsala universitet, forskar i beteende och personlighet.

Varför söker sig vissa människor till spänning mer än andra?

- Det är medfött. Forskning visar att cirka 60 procent är ärftligt. Det finns en omgivningsaspekt också. Man har till exempel gjort tvillingstudier där en har levt i en miljö utan spänning, medan den andra kanske umgås med människor som provar på nya saker hela tiden. Då har den senare utvecklat sina gener mer än den första.

- Generna styr nog mer än vad man tror i ens yrkesval. Journalistyrket hör till exempel till de sensationsökande yrkena, till skillnad från en juristyrket. Generna kan vara bra om de kombineras med en bra och kreativ personlighet. Dessvärre finns de här människorna även överrepresenterade bland narkotikamissbrukare och våldsmissbrukare.

Läs mer:

Experten:

Shirin Rågby Djavidi