Män är sjukare än kvinnor

Ny forskning: mäns immunförsvar svagare

HÄLSA

Tycker du att männen omkring dig sjåpar sig när de är förkylda? Att de ständigt överdriver sina symptom och bara gnäller?

En ny medicinsk studie ger dem rätt – olikheter i immunförsvaret gör att män sannolikt ÄR mer mottagliga för infektioner och virus än vad kvinnor är.

Foto: Bibbi Johansson
Sjåpig? Inte då. En ny studie visar att män faktiskt är mer benägna än kvinnor att drabbas av infektioner och virus.

Det är forskare vid Johns Hopkins University i Baltimore, USA, som har studerat immunförsvaret hos möss i olika åldrar. Hos de unga mössen ser det likadant ut hos både hannar och honor – men under puberteten börjar det förändras, uppger Daily Mail.

Immunförsvaret består av två olika delar; det medfödda och det förvärvade. Det förvärvade immunförsvaret, det vi får efter att ha utsatts för olika sjukdomar, är det som gör att kroppen på egen hand börjar producera antikroppar när den attackeras av virus eller bakterier.

Fler män dör av infektioner

Forskarna i Baltimore upptäckte att de vuxna mushannarna har ett betydligt svagare förvärvat immunförsvar än mushonorna. Det innebär att de löper högre risk att drabbas av sjukdomar som orsakas av just bakterier, virus eller svamp.

I medicintidskriften BMC Immunology drar forskarna slutsatsen att detta även skulle kunna gälla män. Inte minst som flera tidigare undersökningar har visat att fler män än kvinnor dör till följd av infektioner, skriver Daily Mail.

MS vanligare bland kvinnor

Samtidigt medför kvinnornas starkare förvärvade immunförsvar att de oftare råkar ut för sjukdomar som beror på att de antikroppar som producerats av immunförsvaret ger sig på den egna kroppen.

Sådana sjukdomar är till exempel multipel skleros, MS, och ledgångsreumatism, som båda är upp till tre gånger så vanliga bland kvinnor som bland män.

Läs mer om kropp & hälsa:

Annica Lundbäck

ARTIKELN HANDLAR OM