Mediciner mot alkohol används inte

Är bevisat effektiva mot beroende

HÄLSA

Trots att två läkemedel mot alkoholberoende visat sig effektiva är de nästan okända inom den svenska vården. Det vill myndigheterna råda bot på.

Professor Björn Beerman på Läkemedelsverket säger till Svenska Dagbladet att det är helt obegripligt att läkemedel som har bevisad effekt inte används. Läkemedelsverket har tillsammans med andra myndigheter kallat till ett möte i oktober för att ta fram rekommendationer om att använda dessa medel.

De två medicinerna är Campral, som godkändes 1996, och Revia som kom 2000. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) kom i en utvärdering 2001 fram till att medlen är effektiva, förlänger nykterheten och minskar risken för återfall.

Björn Beerman har ingen förklaring till varför medicinerna inte slagit igenom i den svenska missbrukarvården, men tror att en förklaring kan vara att läkemedelsföretagen inte aktivt har marknadsfört medlen eftersom dessa inte ger särskilt höga vinster.

För båda medlen gäller att de måste kombineras med psykosocial behandling, till exempel samtalsstöd.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM