Hallänningar lever längst

Kortast medellivslängd i Norrbotten

HÄLSA

Det är stora skillnader i medellivslängden mellan olika regioner i Sverige. Kortast är den i skogslänen.

Men det finns också stora variationer inom storstadsområden och livsstilen tros vara en orsak.

Personer med högre social position äter i regel bättre, röker mindre och motionerar mer än de med lägre, vilket påverkar livslängden.

Det skulle kunna förklara varför medellivslängden för män i Stockholmskommunen Danderyd var 6,5 år längre än den i Sundbyberg under 1999–2003.

Danderyd har många höginkomsttagare, medan Sundbyberg har högre andel arbetslösa och bidragstagare, skriver Statistiska centralbyråns tidskrift Välfärd i sitt senaste nummer.

Norrbotten i botten

Av skogslänens (Värmland, Dalarna och Norrlandslänen) befolkning har Norrbotten den kortaste medellivslängden, 79,2 år, drygt två år mindre än hallänningarna, som har den längsta medellivslängden i landet, 81,4 år.

Medellivslängden för riket är 80 år.

Skillnaden i medellivslängd mellan skogslänen och övriga Sverige har funnits under större delen av 1900-talet.

I början av seklet var skillnaden betydligt större än i dag. Under 1920-talet levde skogslänens befolkning nio år kortare än i sydvästra Sverige.

Förklaringen var framför allt hög dödlighet i tuberkulos, orsakad av undernäring, ensidig kalorifattig kost och trångboddhet.

Samband med bidrag

Att medellivslängden i dag är kortare i skogslänen beror främst på hjärt-kärlsjukdomar.

Orsaken anses vara alltför fettrik kost.

Det finns också ett samband mellan medellivslängd och bidragstagande.

Andelen bidragstagare är vanligtvis hög i kommuner som har låg medellivslängd.

En stor del av de kommunerna ligger i skogslänen, där arbetsmarknaden varit kärv under senare delen av 1900-talet.

Också i vissa storstadskommuner har framför allt männen haft låg medellivslängd under seklet. Rökning och alkoholkonsumtion är en del av förklaringen.

Gör vårt ålderstest:

Per Vallgårda/TT