Så mår svenskarna

Nu kommer en ny rapport om vår hälsa

HÄLSA

Vi lever längre och super mindre.

Vi slutar röka och börjar snusa.

Det är några trender som framkommer i Socialstyrelsens nya rapport om folkhälsan i Sverige.

Foto: sara RINGSTRÖM
Svenskarna har slutat röka och börjat snusa.

Mycket är positivt. Framförallt bland de vuxna.

Färre dör i hjärt- och kärlsjukdomar. Vi dricker inte mer alkohol nu än tidigare och rökarna blir en allt mindre grupp.

Sämre ser det ut för de unga. Det kraftiga supandet har ökat de senaste tio åren. Tre gånger så många flickor och unga kvinnor läggs nu in på sjukhus för alkoholförgiftning än tidigare. Barn och unga blir också allt fetare.

I dag lämnar Socialstyrelsen sin rapport till regeringen om läget för folkhälsan i Sverige.

Vi lever längre: män blir i genomsnitt 78,4 år och kvinnor 82,7 år.

Färre dör i hjärt- och kärlsjukdomar.

Vi behöver mer sjukvård eftersom vi lever så länge.

Drickandet ökar inte längre och färre dör på grund av alkohol.

Sjukdom och död som har med narkotika att göra ökar inte.

Vi oroar oss inte så mycket. I alla fall ökar inte antalet personer som känner oro eller ängslan.

Vi röker mindre. Hela 85 procent av befolkningen var rökfri 2004.

Självmorden minskar bland de flesta grupper. Men unga kvinnor gör fler försök att ta sitt liv.

Fler unga läggs in på sjukhus med alkoholförgiftning.

Fler barn och unga väger för mycket.

Vi snusar mer.

Läs mer:

Johanna Melén