Nya regler ska försvåra näthandel med läkemedel

Hittills har inga anmälningar lett till åtal

HÄLSA

En lagändring ska göra det svårare att handla med läkemedel på internet, skriver Dagens Medicin.

Hittills har polis och åklagare haft svårt att ingripa mot den olagliga handeln på nätet. Det senaste åren har Läkemedelsverket polisanmält 17 misstänkt olagliga fall, men inte något av dessa har lett till åtal. Orsaken är brister i lagstiftningen. Den nuvarande lagen innehåller inte tillräckligt tydliga regler om vilka läkemedel som omfattas av monopolet och alltså bara får säljas av Apoteket.

I regeringens förslag till ändringar i läkemedelslagstiftningen finns nu förslag till nya regler som ska göra det lättare att avgöra om ett preparat omfattas av läkemedelsmonopolet eller inte.

Förslaget har inte behandlats av riksdagen än, men väntas träda i kraft 1 maj.