För mycket kaffe kan ge hjärtinfarkt

Över hälften av svenskarna i riskzonen

HÄLSA

Sex av tio svenskar kan få hjärtinfarkt - av kaffe.

Kanadensiska forskare har visat att förändringar i en viss gen kan öka risken för infarkt.

Sex av tio svenskar har den förändringen.

Två koppar kaffe om dagen eller mer ökade risken för en infarkt med 36 procent, enligt en ny stude.

Det handlar om en mycket vanlig förändring i en gen som bildar det enzym som i sin tur bryter ner koffeinet i kroppen.

Forskare testade över 4 000 människor i Costa Rica. Hälften av dem hade drabbats av en lindrig hjärtinfarkt mellan åren 1994 till 2004. De övriga var helt friska.

Större risk

Studien visade att de personer som bar på genförändringen led större risk att drabbas av hjärtinfarkt om de drack mycket kaffe.

Två koppar kaffe om dagen eller mer ökade risken för en infarkt med 36 procent.

Anders Rane är professor i klinisk farmakologi vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Han vill trots den nya studien inte varna människor från att dricka kaffe.

– Det här måste bekräftas med nya studier. Resultaten av den här studien kan vara ett slumpfynd, säger han, till aftonbladet.se.

Vore det bra om man gick vidare med fler studier?

– Ja, det skulle kunna bidra till förståelsen i pusslet kring hjärtsjukdomar. Teoretiskt sett är det intressant eftersom man vet att det här enzymet bryter ner koffein. Men man vet inte varför.

Kan vi fortsätta att dricka kaffe?

– Det finns ingen anledning att råda eller avråda utifrån den här studien. Kaffe har redan i dag kända effekter. Många patienter som har hjärtklappning avråds redan nu från att dricka för mycket kaffe. Den här upptäckten förändrar ingenting.

Johanna Melén