Alternativ behandling hjälper inte mot smärta

HÄLSA

Inga vetenskapliga belägg finns för att alternativa behandlingsmetoder som healing, massage, magnetbehandling – eller akupunktur – fungerar vid långvarig smärta, anser Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).

Myndigheten har sedan 2001 utvärderat metoderna.

Rönen ska presenteras på onsdagen. Men enligt Dagens Nyheter döms metoderna ut. Däremot ser SBU vetenskapliga belägg för att exempelvis sjukgymnastik och kognitiv beteendeterapi fungerar. Även läkemedel rekommenderas, men inte alltid på lång sikt.

TT