Terapi bättre än medicin mot smärta

– men kombinerad behandling fungerar bäst

HÄLSA

Kognitiv beteendeterapi är bättre mot långvarig smärta än behandling med läkemedel, fysioterapi eller andra typer av terapi. Det slår SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, fast i en ny rapport.

SBU konstaterar att samhällets kostnad för långvarig smärta uppgick till 87,5 miljarder kronor år 2003. 7,5 miljarder var direkta, vårdrelaterade kostnader, medan resterande 80 miljarder var indirekta kostnader till följd av sjukfrånvaro från arbete.

Med långvarig smärta menas smärta som varat i minst tre månader. Orsaken till smärtan är vid det laget mindre viktig – fokus för behandlingen är i stället dels att lindra smärtan, dels att bemästra den och lära sig att leva med den. Depressioner och andra psykiska besvär är vanliga.

Terapi bättre än läkemedel

Enligt SBU uppnås det allra bästa resultatet därför om man kombinerar fysisk träning eller sjukgymnastik med psykologiska insatser. Kognitiv beteendeterapi, där patienten främst får lära sig att förändra sina tankemönster, visar sig till och med vara mera effektivt än traditionell behandling med läkemedel.

Andra slutsatser som dras i rapporten är:

Träning under ledning av en professionell handledare är mellan 20 och 30 procent mer effektiv mot långvarig smärta än behandlingar som inte omfattar fysisk aktivitet.

Det finns starka vetenskapliga bevis för att akupunktur har en minst lika bra smärtlindrande effekt som andra typer av behandling av smärtor i ländryggen, nacken och skuldrorna.

Akupunktur lindrar även smärta vid så kallad tennisarmbåge.

Ler- och mineralbad kan lindra långvariga muskel- och ledsmärtor.

Smärtlindringsförmågan hos alternativmetoder som tai chi, qi gong, yoga och healing drar SBU inga slutsatser om alls. Studierna är för få och för olikartade, skriver SBU i rapporten.

Detsamma gäller massage och kosttillskott.

– Men det som det inte finns belägg för – på grund av att studierna inte är tillräckligt bra gjorda eller inte gjorda över huvud taget – kan vara rätt ändå. Vi har ingen behandling som vi kan säga säkert inte funkar, säger SBU:s chef, professor Nina Rehnqvist, till TT.

Fakta/SBU

Läs mer:

Annica Lundbäck