Många överviktiga har ätstörningar

Var tionde överviktspatient drabbad

HÄLSA

Drygt var sjätte patient som söker icke-kirurgisk behandling för fetma hetsäter och saknar kontroll över sitt ätbeteende. Ungefär var tionde har symtom som tyder på en ätstörning, visar en ny svensk studie.

Studien omfattar 194 patienter som sökt icke-kirurgisk behandling för sin övervikt under 2001 och 2002. Alla har svarat på frågor om sitt ätbeteende, sin livskvalitet och sin psykiska hälsa i en enkätundersökning.

– I dag får de flesta överviktspatienter enbart behandling för sin fetma. Många av dem skulle även behöva hjälp med att förbättra sitt ätbeteende eller sin psykiska hälsa, säger Joakim de Man Lapidoth, doktorand vid psykiatriskt forskningscentrum i Örebro läns landsting och en av de ansvariga för studien.

Andelen feta har fördubblats

Under de senaste tjugo åren har andelen svenskar med fetma, det vill säga med BMI över 30, fördubblats. I dag utgör de närmare 10 procent av befolkningen.

Enligt Joakim de Man Lapidoth visar all forskning att viktreducerande kirurgi, en operation där magsäckens volym minskas för att rymma mindre mat och därmed tvinga patienten att äta mindre, är den enda metod som har en dokumenterad effekt på längre sikt. Behandling utan kirurgi kan ge goda resultat till en början, men efter några år är övervikten oftast tillbaka.

– I dag är det praxis att inte tillåta kirurgi på patienter som har en ätstörning. Ett av syftena med min forskning är att undersöka om det är en lämplig begränsning. Än så länge vet vi inte om en ätstörning innebär att resultatet av en operation blir sämre, vare sig vad gäller vikt eller ätbeteende, säger han.

Öka kunskaperna

Hans studie visar dessutom att praxis inte följs. Forskningsresultat som ännu inte har publicerats antyder att andelen patienter med ätstörningar är ännu större bland dem som väntar på kirurgi än bland dem som får andra typer av behandlingar.

– Det viktigaste just nu tycker jag är att öka kunskaperna om ätstörningar och andra psykiska faktorer bland fetmapatienter. I dag undersöks de sällan av personal som har den specialkunskap som krävs, säger han.

Annica Lundbäck