Svajar sexlusten?

Var med i Kropp & Hälsas enkät

HÄLSA

Kropp & Hälsa vill veta hur det står till med lusten.

För stressad?

För mycket på jobbet?

Delta i vår enkät – resultatet presenteras i Kropp & Hälsa-bilagan längre fram.

Kvinna – svara här:

Man – svara här:

Efterlysning!