Snarkare föder snarkare

Dubbelt så stor risk att snarka för allergiska

HÄLSA

Barn till föräldrar som snarkar löper tre gånger högre risk att själva bli snarkare.

För allergiska barn är snarkrisken dubbelt så stor.

Slutsatserna läggs fram i aprilnumret av den amerikanska medicintidskriften Chest.

En ny studie från Cincinnatis barnsjukhus visar att spädbarn med åtminstone en förälder som snarkar mer än tre gånger i veckan har en tre gånger högre sannolikhet att börja snarka än barn vars föräldrar inte snarkar regelbundet.

Studien omfattar 681 barn med medelåldern tolv månader.

Kunde kopplas till allergi

Barn med atopi (ärftlig överkänslighet i hud, slemhinnor och luftvägar) snarkar dubbelt så ofta minst tre gånger i veckan jämfört med barn som inte testats positivt för tillståndet.

– Vi fann att snarkning kunde kopplas till allergisk överkänslighet (atopi), säger forskaren Maninder Kaira.

Hon påpekar att över 40 miljoner barn i västvärlden är allergiska och att förekomsten av allergirelaterad andningssjukdom ökar, vilket är en riskfaktor för att andningsstillestånd inträffar under sömnen.

Därför anser Maninder Kaira att spädbarn som snarkar regelbundet ska undersökas av specialister. På så sätt kan benägenheten för andningsstillestånd som helt blockerar luftvägarna upptäckas tidigt, vilket skulle kunna minska dödligheten hos de drabbade.

Läs mer:

TT