Ny svensk metod ger njursjuka nytt hopp

Ny lever ger lyckad njurtransplantation

HÄLSA

Svårt njursjuka patienter har fått nytt hopp med en transplantationsmetod som utvecklats vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

För att förhindra avstötning opereras samtidigt med njuren en bit lever från donatorn in för att filtrera bort antikroppar.

Operationsmetoden användes första gången för fem år sedan på en 46-årig patient som dialysbehandlats i 27 år. Njuren fungerar fortfarande bra.

– Vi har opererat 17 patienter varav 12 har väl fungerande transplantat, säger professor Michael Olausson till TT.

Ett lyckat utfall i 70 procent av fallen bedöms som ett bra resultat med tanke på att det handlar om de tuffaste fallen på väntelistan för njurtransplantation.

Metoden har väckt internationellt intresse och flera sjukhus ligger i startgroparna för att införa den. Man väntar bara på den vetenskapliga dokumentation som läkarna på Sahlgrenska håller på att sammanställa och som ska presenteras i en medicinsk tidskrift.

Tillfällig upptäckt

Orsaken till att uppåt tio procent av de 500 svenskar som står i kö för njurtransplantation utvecklar en kraftig antikroppreaktion är oftast att kroppen reagerat mot en tidigare blodtransfusion eller transplantation.

– De utvecklar antikroppar mot olika vävnadstyper. För att testa detta sätter vi upp en panel med blodgivare som ska representera de vanligaste vävnadstyperna i den svenska befolkningen, säger Olausson.

Om en patient har antikroppar mot 90 procent av en sådan panel är det bara tio procents chans att hitta en njure som passar.

Idén till att det skulle kunna vara möjligt att komma runt problemet uppstod ur tidigare erfarenheter av samtidiga lever- och njurtransplantationer.

Kan hjälpa fler organ

– Det var då tanken föddes att det kanske räcker med en mindre del av levern från samma givare som donerat njuren för att skydda den, berättar Olausson.

Genom att bara en mindre del av levern används kan resten komma till nytta vid en annan transplantation. Därmed ökas tillgången på organ framgår det efter en presentation av resultaten på en njurkonferens i Göteborg.

Skulle en bit lever också kunna skydda vid transplantation av andra organ som exempelvis hjärtan?

– Ja, jag tror att det skulle fungera även där. Vi har transplanterat en patient som tidigare var hjärttransplanterad och som fick både lever och njure och det gick bra, säger Olausson.

Smygande symtom på njursvikt

Benny Öinert/TT

ARTIKELN HANDLAR OM