Män äter mer än kvinnor

Minns inte hur mycket mat de stoppat i sig

HÄLSA

Män äter mer än kvinnor och de har också svårare att komma ihåg vad de verkligen har stoppat i sig.

Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, där 100 personer stängdes in i ett lufttätt rum under ett dygn med fri tillgång till mat.

I studien deltog vanliga göteborgare i två åldersgrupper kring 30 och 60 år.

Förutom att äta fanns det inget annat att göra i rummet än att läsa, titta på tv eller sitta vid datorn.

Under sitt dygn i rummet kunde deltagarna beställa hur mycket mat de ville från en meny med olika varmrätter, smörgåsar, frukt och godis.

– Vi serverade riktigt rejäla portioner, säger dietist Lena Gripeteg som ska presentera resultaten vid en internationell konferens i Köpenhamn på fredag.

Både männen och kvinnorna åt för mycket när de hade fri tillgång till mat, men medan männen satte i sig 59 procent mer energi än de förbrukade stannade kvinnornas överintag vid 43 procent.

Minnet svek

När de frågades ut om vad de ätit kunde kvinnorna redogöra för 94 procent. Männen kom bara ihåg 92 procent.

– Både kvinnor och män underrapporterade sitt energiintag trots att de visste att vi hade väldigt detaljerade uppgifter om vad de faktiskt åt, säger Gripeteg som är doktorand vid Sahlgrenska akademin och Vårdinstitutet och jobbar med fetmabehandling.

Forskarna kunde mäta hur mycket koldioxid som bildades i rummet och på så sätt hålla koll på försökspersonernas energiförbrukning.

Till det som många glömde bort att rapportera hörde margarin.

Glömde chipsen

De förbisåg också lätt det godis och de chips som de kunde plocka i sig från framställda skålar.

Studien visar hur svårt det är att få en sanningsenlig bild av vad människor äter bara genom att fråga dem. Detta kan underlätta vid rådgivning om lämplig kost för folk som behöver gå ned i vikt. De underskattar ofta sitt kaloriintag.

– Men främst tror jag att studien kan komma till nytta vid större kostundersökningar, där man försöker hitta samband mellan kost och hälsa, säger Gripeteg.

Med den nya kunskapen blir det vid sådana undersökningar lättare att göra korrigeringar av uppgifter om energiintag som uppenbarligen inte stämmer med verkligheten.

Benny Öinert/TT