Varnar fotbolls- fans för epidemi

1 106 fall har rapporterats från den tyska regionen

HÄLSA

Smittskyddsinstitutet varnar alla VM-resenärer för mässlingsepidemin i Tyskland.

-En mycket smittsam sjukdom, säger Victoria Romanus, läkare och expert på barnvaccinationer.

Foto: MAGNUS WENNMAN
Kim på farlig mark.

Sedan januari i år har 1 106 fall av mässling rapporterats från regionen Nordrhein-Westfalen och varje vecka blir det 140 nya fall.

Undvika epidemi

I samma region spelar Sverige två av sina gruppspelsmatcher, i Köln och i Dortmund.

Smittskyddsinstitutet vill nu att alla ovaccinerade VM-resenärer tar vaccin mot mässling för att undvika en epidemi även i Sverige.

-Mässling sprids väldigt enkelt och kan i värsta fall orsaka dödsfall och allvarliga följdsjukdomar som hjärinflammation och lunginflammation, säger Victoria Romanus.

Mellan 35 och 50

Uppmaningen från Smittsskyddsinstitutet gäller i första hand personer mellan 35 och 50 år men även yngre invandrare.

Anders Haraldsson