Vitlöken – inget för blodet

Hjälper inte mot höga blodfetter

HÄLSA

Osis. Vitlök kan möjligen orsaka dålig lukt men inte alls rå på dåliga blodfetter, visar en vetenskaplig studie.

Vitlök Bra mot en del – men inte mot höga blodfetter.

– Om vitlök hade haft effekt hade vi kunnat se det i vår studie, men vi såg ingen effekt alls oavsett i vilken form som vitlöken användes, säger Christopher Gardner, biträdande professor vid amerikanska Stanford prevention research center.

Han är en av forskarna bakom den måhända nedslående studien som publiceras i kommande numret av facktidskriften Archives of Internal Medicine.

Läs också:

TT