Svenska män lever längre

HÄLSA

Svenska män lever allt längre. Enligt statistik från SCB, som presenteras på onsdagen och som Sydsvenskan tagit del av, lever män numera i genomsnitt 1,1 år längre jämfört med i slutet av 1990-talet.

- Mäns medellivslängd har gått upp kraftigt under det senaste decenniet, säger avdelningsdirektör Jan Qvist till tidningen.

Även kvinnor lever längre, visar statistiken, närmare bestämt sju månader längre än när den senaste jämförelsen gjordes.

En kvinna lever numera i snitt i 82,4 år, medan en man förväntas bli 78 år.

Röker mindre

Att vi lever längre uppges bero på bland annat förändrad livsstil.

– Till exempel har allt fler män slutat röka. Lungcancer har gått ner hos män, men inte i samma omfattning hos kvinnor, säger Sölve Elmståhl, professor på Geriatriskt utvecklingscentrum på Universitetssjukhuset Mas i Malmö.

Han får medhåll från Jan Qvist som ser tre orsakar till att vi svenskar lever längre. Minskad rökning är en av orsakerna men även ökad motion och effektivare sjukvård har bidragit till den ökade medellivslängden

Regionala skillnader

Statistiken visar också att de som bor i södra Sverige lever längre än de i de norra delarna av landet.

– För att ta reda på vad det beror på måste man ta andra register till hjälp, till exempel dödsorsaksregistret, säger Sölve Elmståhl.

Man har även kunnat konstatera att högutbildade lever längre än andra. De som är i åldern 30 till 54 år och som inte har studerat på gymnasienivå löper dubbelt så stor risk att dö jämfört med dem läste vidare efter studentexamen.

Testa – hur gammal blir du?

Läs mer:

TT , Susanna Vidlund