”Sätt varningstext på mp3-spelare”

Läkare: Ökar risken för tinnitus

HÄLSA

MP3-spelare borde ha varningstexter för att ungdomar ska förstå riskerna med för hög volym.

Det föreslår en brittisk organisation för hörselskadade – och Hörselskadades riksförbund i Sverige håller med.

OBS! Bilden är ett montage.

Det har länge varnats för att musiklyssning i hörlurar kan orsaka hörselskador. Trots det fortsätter ungdomar att skruva upp volymen i sina MP3-spelare. Enligt BBC visar en brittisk undersökning att åtta av tio ungdomar har volymen på mer än 80 decibel.

– Befinner man sig i en arbetsmiljö finns regler för att det ska finnas hörselskydd om bullret ligger på över 80 decibel, eftersom den ljudnivån kan vara farlig vid långvarigt lyssnande, sager Ulf Rosenhall, professor vid Karolinska universitetssjukhuset.

Vill ha varningstext

För att ungdomarna ska bli medvetna om riskerna vill nu den brittiska motsvarigheten till Hörselskadades riksförbund, Royal national institute for deaf people, att det ska finnas varningstexter på MP3-spelarna.

En idé som tas väl emot även i Sverige.

– Vi tycker det är en bra idé. Man vänjer sig väldigt lätt vid ljud och information krävs för att få ungdomarna att lyssna med förnuft, sager Invild Falkenhaug, informationschef på Hörselskadades Riksförbund.

Viktigt med pauser

Ofta skruvar ungdomarna upp volymen för att stänga ute annat ljud och lyssnar, enligt Ulf Rosenhall, ofta i allt för långa perioder åt gången.

– Musiken går rakt in i hörselgången vilket ökar riskerna för tinnitus. Det är därför viktigt med ständiga pauser där man låter öronen vila och återhämta sig, säger han.

Läs mer:

Titti Jersler