Beröm på jobbet gör dig frisk

Forskare: ”Det handlar framför allt om att bli sedd som individ.”

Foto: GETTY IMAGES
GE BERÖM. En chef som ser sina medarbetare minskar sjukskrivningarna.
HÄLSA

Att få uppskattning på jobbet. Att få veta vad som förväntas av dig. Det är bra för din hälsa, enligt nya rön.

Foto: GETTY IMAGES
När fick du blommor på jobbet senast?

Beröm och tydliga arbetsuppgifter är två stora friskfaktorer på jobbet, visar en ny avhandling vid Karolinska institutet.

– Många tycker inte att de får tillräckligt med uppskattning för det de gör. Det visar de flesta undersökningar om arbetsmiljön, säger Per Lindberg, forskare knuten till Sektionen för personskadeprevention vid Karolinska institutet i Solna.

I sin avhandling har han tagit fram friskfaktorer i arbetslivet.

– Cirka en tredjedel av alla sjukskrivna anser att ohälsan beror på saker i arbetet, till exempel fysisk belastning, stress och andra psykiska faktorer, säger han.

Avhandlingen bygger förenklat på hur personer uppskattat sin egen arbetsförmåga, från ”utmärkt”; till ”dålig”. 12 000 var slumpvis utvalda, 9 000 arbetade inom kommuner och landsting. De följdes upp efter ett eller upp till fyra år.

Svaren matchades mot graden av sjukskrivningar. De med ”utmärkt” arbetsförmåga var aldrig sjukskrivna, de med ”dålig” var långtidssjukskrivna 28 dagar eller längre.

Varför är beröm viktigt?

– Det handlar framför allt om att bli sedd som individ. Att jag betyder något och gör ett gott jobb, att chefen lyssnar på mig och kanske lyfter fram mina idéer – även sådana som ifrågasätter det som gäller.

Varför är det svårt att ge?

– Man kan ta mycket för givet. Men det kostar så lite att ge beröm rakt och ärligt så att man står för det. Vi borde ta fram det mycket mer i chefsutbildningar. Både chefer och medarbetare ska även försiktigt kunna ge varandra ömsesidig kritik på ett konstruktivt sätt som inte sårar.

Hur kan man enkelt ge uppskattning?

– Genom att bara ha ett litet snack på några minuter, till exempel. Det sker alltför sällan. Man tittar in hos Kalle eller Lisa för att höra hur det går, om de behöver stöd eller hjälp med något. Då visar man både omsorg och får kontroll över vad som görs.

Gör jobbet dig frisk eller sjuk?

Drömchefen håller dig kry

Läs också:

Ann-Cathrine Björnör Carlsson