Hur frisk är din arbetsplats?

Testa dig själv som chef eller som anställd

HÄLSA
Foto: Katrin Jakobsen
Ger du dina medarbetare cred för sina idéer?

Är du chef fundera på följande frågor:

Har jag visat min uppskattning tillräckligt? Får medarbetare credit för sina idéer? Säger jag på ett möte, till exempel: ”Lisa har föreslagit att vi gör så här.”

Vet mina medarbetare vilka målen är för verksamheten och vad varje person har för ansvarsområde?

Är jag säker på att medarbetarna har en arbetsbörda fysiskt och mentalt som motsvarar deras förmåga?

Är jag säker på att ingen känner sig utfrusen på arbetsplatsen?

Är arbetet upplagt så att rimlig tid finns för återhämtning?

Känns arbetsplatsen sjuk? Gör så här:

Diskutera situationen med någon eller några du har förtroende för. Det kan vara andra chefer, överordnad, någon i personalen eller en facklig representant. Man måste inte lösa saker själv. Det blir oftast bättre om man har ett ”bollplank”.

Försök i samtal med medarbetare komma underfund med vad man tycker är bra och dåligt, inte bara individuellt utan även generellt.

Skapa ett tryggt arbetsklimat. Den som kritiserar ska inte vara rädd för repressalier. De som ifrågasätter har engagemang och kan många gånger föra verksamheten framåt.

Är du anställd fundera på följande frågor:

Tänk över vad det är konkret som berör dig illa om du är säker på att arbetsplatsen är orsaken. Har du själv något ansvar för den uppkomna situationen? Har du försökt göra något åt det? Finns det chans att det kan bli bättre?

Tala med någon på jobbet du har förtroende för. Kanske kan ni tillsammans komma fram till något.

Var inte rädd byta jobb om det är möjligt. Ibland kan man inte göra något åt situationen.

Försök att ställa dig över det hela om situationen inte går att förändra eller om du inte kan hitta annat jobb. Då kan du själv vara vinnaren - inte den ”sjuka” arbetsplatsen. Det är svårt, men vad är alternativet?

Känns arbetsplatsen sjuk? Gör så här:

Vet jag vad som förväntas av mig och får jag uppskattning för det? Kan jag planera mitt arbete så att jag känner att jag gör ett bra jobb och kan sänka kraven om det behövs?

Har jag svårt att sätta stopp? Vill jag bara jobba på för att jag tycker att det alltid kan bli bättre?

Vill jag vara duktig och drar mig för att diskutera om mina arbetsuppgifter är för svåra eller för tunga?

Får jag hjälp och stöd att se när det är tillräckligt, om jag själv har svårt att sätta gränser?

Har jag roligt på jobbet? Tar jag vara på luncher, fikaraster och andra pauser i arbetet för att umgås med andra?

Källa: Per Lindberg, Karolinska institutet

Läs mer: