LQ – nya intelligensen

Så höjer du din livsstilskompetens

HÄLSA

Tar du hellre en kvällspromenad efter jobbet än tittar på ”OC”?

Då kan du ha hög LQ – eller livsstilskompetens.

Det efterfrågas nu alltmer inom arbetslivet.

Foto: Börje Thuresson
Höj din LQ med en kvällspromenad.

För friska människor arbetar bättre – och mår bättre på fritiden.

Nu gäller inte bara IQ (intelligenskvot) och EQ (emotionell, känslomässig intelligens) – utan även LQ.

Serva dig själv

– Vi bör skaffa oss en hälsostrategi så att vi bättre bevarar hälsan under hela livet. Mer än hälften av all ohälsa i dag kan förklaras av vår livsstil, säger Per Gärdsell, docent i ortopedi, som föreläser om livsstilskompetens i skolor, kommuner och företag.

Livsstilskompetens är en bristvara hos många, anser han.

– Vi borde serva oss själva lika noga som vi servar vår nya bil regelbundet. Saknar jag fysisk ork, röker eller är överviktig har jag större risk för ohälsa längre fram i livet.

Öva på jobbet

Just jobbet är bästa platsen att skaffa sig LQ, menar Per Gärdsell.

– Arbetslivet är vuxenskolan där alla möts och kan få stöd. Mår människor bra, så jobbar de också bra och trivs på sin arbetsplats. Det handlar inte bara om fysisk hälsa, utan mer om ett välbefinnande, att känna att man kan hålla ihop sin dag och se att det går att påverka.

Kunskap räcker inte

Det är skillnad mellan att ha hälsokunskap och hälsokompetens.

– Nästan alla vet att fysisk aktivitet är bra. Men hur många använder den kunskapen? Man vet att det är bra att sova 7–8 timmar. Men vissa går ändå med ständig sömnbrist av bara 5 timmars sömn. Hälsokompetens är att både vilja, förmå och aktivt agera. Det har kanske 30 procent när det gäller fysisk aktivitet.

Hur får jag LQ?

– Du bör definiera inför dig själv hur du hanterar din livsstil och ta eget ansvar för hur du kan påverka den. Det är du själv som gör valet och som måste vilja göra det. Det är din egen aktiva handling som gäller – och med stöd från andra, till exempel på arbetsplatsen. För ensamhet är en stark riskfaktor.

– När man börjar få koll på sin livsstil och kan påverka den, så ökar också självkänslan och man tycker mer om sig själv.

Friskvård lönar sig

Många företag satsar nu på hälsostrategier för sina anställda, till exempel med gym, chefsutbildningar eller hälsoprofiler.

– Det kan bli lönsamt för både individen och företaget. Man kan se till att rätt person finns på rätt typ av jobb, att anställda får hjälp att få en bild av sig själva, utvecklas och få en bättre livsstil.

LQ kan bli en faktor vid nyanställning. Finns inte risken att soffpotatisar och rökare väljs bort?

– Det handlar inte om att jag som individ blir bortvald, utan att jag blir vägledd och medveten om att jag har ett rimligt ansvar för att vara ”anställningsbar” i relation till vad jobbet kräver fysiskt, psykiskt och socialt.

Läs mer:

Ann-Cathrine Björnör Carlsson ([email protected])