Slöa svenskar kostar staten sex miljarder

HÄLSA

Svenskarnas bristande motionsvanor kostar staten sex miljarder kronor per år.

De alarmerande siffrorna avslöjas i en unik studie i dag.

– Det måste bli en väckarklocka för politiker på alla nivåer, säger Eva Bjernudd, ordförande i Frisam, Friluftsorganisationer i samverkan.

Foto: Maria Östlin
Stavgång - nyttig motionsform.

Alla vet att motion är bra för hälsan. Trots det tränar endast drygt 40 procent av befolkningen mellan 18-64 år regelbundet.

Bristen på motion kan leda till allvarliga sjukdomar, och i dag presenteras för första gången en svensk studie om hur mycket pengar som ”fysisk inaktivitet” kostar den svenska staten i sjukvård och produktionsbortfall.

Summan landar årligen på sex miljarder kronor. Som jämförelse kan nämnas att cigarettrökning enligt en liknande studie 2001 kostade staten 8,3 miljarder kronor.

– Nu har vi siffror att relatera till i vår kamp för mer fysisk aktivitet, säger Eva Bjernudd från Frisam som ligger bakom studien.

Gå i skogen

Undersökningen har genomförts av Björn Lindgren, professor i hälsoekonomi på Lunds universitet och Kristian Bolin, docent och forskare i hälsoekonomi.

– En tioprocentig ökning av gruppen fysiskt aktiva skulle spara samhället 1,7 miljarder kronor, säger Björn Lindgren.

Med fysiskt inaktiva avses här de som inte motionerar alls eller de som motionerar sporadiskt. Det krävs alltså inte att svenskarna blir hälsofanatiker.

– Att komma ut och gå i skogen kan vara utmärkt för dem som rör sig sällan eller aldrig, säger Eva Bjernudd.

Petra Thorén

ARTIKELN HANDLAR OM