Stor ökning av syfilis

Ansågs utrotad – har fått nytt grepp bland svenskarna

HÄLSA

Stockholm (TT)

Könssjukdomen syfilis som betraktades som mer eller mindre utrotad för tio år sedan, har åter fått grepp bland svenskarna. Hittills i år har fler fall rapporterats än under hela 2005.

I augusti hade 130 fall noterats hos Smittskyddsinstitutet, vilket är en ökning med hela 55 procent jämfört med samma period i fjol.

– Syfilis var i princip utrotat i Sverige men nu ser vi igen en pågående spridning, säger Anders Blaxhult, infektionsläkare vid myndigheten.

Han förklarar den uppåtgående trenden med att syfilis har gjort entré bland homosexuella män, som är den grupp som är hårdast drabbad av smitta.

– Man är inte lika försiktig längre, använder inte kondom lika ofta, säger han och jämför med 1980-talet då skräcken för hiv ökade säkerhetstänkandet vid sexuella kontakter.

Skåne toppar

Men sjukdomen sprids också bland heterosexuella, och är vanligast bland personer mellan 30 och 40 år.

Kalmar är det län i Sverige som har flest antal rapporterade fall per invånare, men eftersom invånarantalet är lågt har få fall gett stort utslag. I övrigt toppas statistiken av Skåne, medan tidigare relativt hårt drabbade Stockholm har lyckats få ned antalet smittade på senare år.

– Jag känner mig tagen på sängen, faktiskt. Jag vet inte riktigt vad den här höga siffran kan bero på, säger Hans Bertil Hansson, smittskyddsläkare i region Skåne.

Smittas utomlands

Han noterar efter en snabb granskning att de flesta fallen verkar vara smittade utomlands, vilket innebär att det antingen kan röra sig om turistande svenskar som dragit med sig smitta hem, eller om smitta bland asylsökande.

Syfilis var en mycket vanlig sexuellt överförd smitta för hundra år sedan men blev allt mer sällsynt i Sverige mot 1900-talets slut. Under 1990-talets början och mitt rapporterades bara ett 40-tal fall om året. Samtidigt sköt statistiken i höjden i andra delar av världen, bland annat de forna öststaterna. Syfilisutbrott har under 2000-talets början rapporterats från flera städer i Västeuropa, både bland män som har sex med män och bland heterosexuella.

Fakta/Syfilis

Sara Rosén/TT