Influensavaccin ifrågasätts

Effekten överskattad, hävdar forskare

HÄLSA

Vaccinering har länge uppfattats som en effektiv metod att få ner dödligheten i influensa bland äldre människor. Men nu hävdar forskare att effekterna är kraftigt övervärderade.

I det senaste numret av den medicinska tidskriften British Medical Journal skriver läkaren Tom Jefferson vid Cochrane Vaccines Field att bevis saknas för att vaccineringarna räddar så många liv som påståtts.

Världshälsoorganisationen WHO har räknat med att dödligheten bland äldre minskar med runt 70 procent, skriver Svenska Dagbladet. Men den siffran är på tok för hög, säger Jefferson.

I en stor utvärdering har han gått igenom alla kända studier på området. Den största bristen, enligt Jefferson, är att studierna alltid jämför vaccinerade och icke vaccinerade på ett okritiskt sätt.

Jefferson anser att dessa grupper skiljer sig åt på många punkter. De som aktivt vaccinerar sig har högre utbildning och är friskare redan från början. Skillnaden i dödlighet mellan grupperna blir därför orimligt stor.

Tusen människoliv

Hans påståenden bekräftas delvis av en svensk studie – ännu inte publicerad – av smittskyddsläkaren Åke Örtqvist i Stockholm. Enligt Örtqvist minskar dödligheten med som mest 20 procent.

Detta räcker dock mer än väl för att motivera vaccinering, anser han. Han får medhåll av statsepidemiolog Annika Linde på Smittskyddsinstitutet som säger att uppskattningar antyder att cirka tusen människoliv räddas varje år i Sverige tack vare vaccineringarna.

– Vi har känt till sedan en tid att effekten är lägre än vad man först trodde. Men vi kommer inte att ändra våra rekommendationer på grund av detta. Tusen människoliv är ändå en anmärkningsvärd siffra, säger hon.

– Däremot ska vi fundera på hur vi ska kunna få fram säkrare data. Det vore tragiskt om förtroendet för vaccineringarna sjunker.

Jefferson rekommenderar studier där personer slumpvis placeras i grupper där några vaccineras och andra förblir ovaccinerade. Annika Linde ställer sig tveksam till sådana försök, av etiska skäl.

– Skulle förtroendet sjunka kraftigt kan man bli tvungen att göra en sådan studie, men annars inte, säger hon.

Alla registreras

Från och med i år kommer Sverige att registerföra alla som vaccinerar sig mot influensa i ett nytt vaccinationsregister, kallat Svevac. Tanken är att registret snabbt ska kunna ge svar på hur många vaccinerade respektive ovaccinerade personer som har vårdats på sjukhus eller dött i samband med influensainfektion. Med hjälp av registret kan också eventuella oväntade biverkningar av vaccineringen upptäckas.

Arbetet med Svevac inleddes först i Kalmar, Värmland, Jönköping och Västernorrland, men ska vara rikstäckande inför influensasäsongen 2007.

På sikt planeras registret att innehålla information om samtliga vaccinationer som en individ får, oavsett vårdgivare. Varje medborgare ska alltså ha sin egen vaccinjournal registrerad. Statistiken kan bland annat användas i forskningssyfte eller fungera som underlag för eventuella ändringar i de allmänna vaccinationsprogrammen.

TT