Välj stjärten för bästa fisken

Minst miljögift i laxens bakdel

Foto: Lasse Allard
HÄLSA

Gillar du lax men oroar dig för miljögifter?

Välj stjärtbiten på laxen om du vill få i dig så lite som möjligt.

I en och samma Östersjölax kan halten av PCB vara nio gånger större i bukdelen än i stjärten.

– Det betyder att jag som konsument bör tänka mig för när jag ska välja vilken bit av fisken jag ska köpa, säger ekotoxikolog Maria Persson till TT.

Hon lägger snart fram en avhandling vid Lunds universitet om gifter i Östersjölax.

Eftersom miljögifter som DDT och PCB är fettlösliga är det i laxens fett som de ansamlas. I buken på laxen, det vill säga nedanför laxens sidolinje, är fetthalten 25–30 procent. I stjärtpartiet är fetthalten bara en till sju procent och i ryggpartiet är den mittemellan dessa två extremer. På samma sätt varierar PCB-halten, visar Maria Perssons mätningar.

Stora utsläpp

Livsmedelsverket borde ge mer detaljerade kostråd, anser hon. Den som äter en måltid bestående av Östersjölaxens bukdel riskerar att överskrida gränsen för det som kallas tolerabelt dagligt intag av PCB.

Å andra sidan kan man äta flera måltider med Östersjölax utan att överskrida gränsen, så länge man håller sig till stjärtpartier.

Livsmedelsverket rekommenderar kvinnor i barnafödande ålder att inte äta mer än ett mål fet Östersjöfisk i månaden (120 gram fisk), medan män och äldre kvinnor enligt myndigheten kan tillåta sig att äta en sådan måltid i veckan.

Rekommendationerna gäller just Östersjöfisk, inte den odlade norska laxen som säljs mest i Sverige. I den är halterna av både PCB och DDT avsevärt lägre.

Andra gifter ökar

Avhandlingen bekräftar att Östersjöfisken har extra höga halter av miljögifter, både till följd av att Östersjön är så instängd och till följd av att utsläppen har varit stora från länderna runt innanhavet. Till det kommer ett stort nedfall från luften.

– Ju närmare polerna man kommer, desto mer ramlar det ner, eftersom det är kallare där, berättar Maria Persson.

Hon har gjort egna mätningar på laxar från Östersjön, Vänern och Vättern. Dessa innehåller högre halter av både PCB och DDT än lax från Nord- och Sydamerika. Högsta uppmätta PCB-halten i fet fisk i övriga Europa har gjorts vid Färöarna och Skottland. Så högt ligger inte lax från Vänern och Vättern, men Östersjölaxen ligger högre.

Eftersom PCB och DDT har varit förbjudna sedan 1970-talet sjunker nu halterna av dessa miljögifter i fisken. Men samtidigt ökar halterna av liknande ämnen, som bromerade flamskyddsmedel och troligen också fluorerade ämnen, eftersom de används allt mer, påpekar Maria Persson.

Kan påverka fortplantningen

Läs mer:

Cecilia Klintö/TT

ARTIKELN HANDLAR OM