Läkare pressas att skriva ut bantningsmedel

Kan leda till allvarliga biverkningar

HÄLSA

Svenska läkare skriver ut betydligt mer bantningsmedicin än reglerna tillåter.

Patienterna sätter press på läkarna för att få recept, men om indikationerna inte följs innebär det allvarliga risker, enligt en studie på Läkemedelsverket.

– Det här är en signal att systemen för hur läkemedel ska skrivas ut inte fungerar särskilt bra. Om man mot kontraindikationer skriver ut läkemedel utsätter man patienten för en klar risk, säger professor Björn Beermann på Läkemedelsverket till TT.

Bakgrunden till studien är att Läkemedelsverket ville följa upp hur mediciner mot fetma skrivs ut efter den överutskrivning som skedde efter introduktionen av bantningspreparatet Xenical för några år sedan. Senare har också Reductil tillkommit.

Beermann drar slutsatsen att det är patienterna som trycker på för att få medicinerna, eftersom han bedömer att läkarna själva inte är överdrivet entusiastiska.

Slöseri

Ett slumpmässigt urval av 2000 receptutfärdare, som tillsammans har skrivit runt 10 000 recept på bantningspreparaten, uppmanades besvara en enkät, uppger Dagens Medicin. Enkäten har sedan besvarats av 65 procent av de tillfrågade.

Slutsatsen är att minst 19 procent av Xenicalrecepten förskrevs i strid med godkänd indikation och 25 procent i strid med subventionsreglerna.

– Att skriva ut recept mot rabatteringsreglerna innebär ett slöseri, konstaterar Beermann.

När det gäller Reductil ordinerades 18 procent av patienterna detta trots att det fanns kontraindikationer. Reductil skrevs också ut till 23 procent av patienterna i strid med godkänd indikation.

Hjärtproblem

Beermann understryker att siffrorna är i underkant eftersom de räknats fram under antagandet att de som inte besvarat enkäten gjort rätt.

– Med Reductil finns avsevärda risker eftersom det höjer blodtrycket och ökar hjärtfrekvensen. Det är givetvis inte bra för dem som lider av hjärt-kärlsjukdom, säger Beermann.

– Reductil är också ett antidepressivt medel som om det blandas med andra antidepressiva medel kan medföra problem vid psykisk sjukdom.

Exempel på kontraindikationer för Xenical är överkänslighet, stopp i gallflödet från lever till tunntarm och amning.

Benny Öinert/TT